Chào mừng đến với eherbal.vn

Thế mạnh của Thực phẩm sấy thăng hoa Eherbal

16/07/2023 - 11:34
432 views

1. Máy sấy thăng hoa là gì? (What is a Freeze Dryer?)

Máy sấy thăng hoa là một thiết bị điện giúp loại bỏ 98% độ ẩm khỏi thực phẩm. Loại bỏ nước theo cách như vậy có thể bảo quản thực phẩm đông khô trong 20 – 25 năm; thậm chí lâu hơn. Thực phẩm sấy thăng hoa bảo quản đặc tính của thực phẩm và giá trị dinh dưỡng tốt hơn.

(A freeze dryer is an electric appliance that removes 98% of the moisture from food. Removing water in such a way makes it possible to save the freeze-dried food for 20 – 25 years; sometimes longer. Freeze-drying food also does a better job of preserving the character of the food and its nutritional value.)

2. Thực phẩm thăng hoa có giống như thực phẩm khử nước không? (Is Freeze-Dried Food the same as Dehydrated Food?)

Nước và không khí là kẻ thù của việc lưu trữ thực phẩm. Cả sấy đông lạnh và khử nước đều tìm cách loại bỏ nước khỏi thực phẩm để đảm bảo khả năng bảo quản thực phẩm lâu dài. Sấy đông khô loại bỏ tất cả nước, trừ 2% lượng nước trong thực phẩm thông qua quy trình hai giai đoạn bắt đầu bằng cấp đông nhanh. Nếu bạn nghĩ rằng máy khử nước sẽ là lựa chọn tốt hơn cho mình, hãy xem bài viết của chúng tôi về máy khử nước tốt nhất.

(Water and air are the enemies of food storage. You have seen this truth in action if you have ever watched the fruit in a fruit bowl shrivel and blacken over time. Both freeze-drying and dehydration seek to remove water from food in order to ensure its long-term viability. Freeze drying removes all but 2% of the water in food through a two-stage process that begins with flash freezing. If you think a dehydrator would be a better option for you, check out our article on best dehydrators.)

Sau khi đông lạnh, thực phẩm sau đó được tiếp xúc với chân không, hút gần như toàn bộ hơi ẩm từ nó bằng cách thăng hoa, biến băng trực tiếp thành hơi, bỏ qua giai đoạn lỏng. Bằng cách loại bỏ tất cả trừ một tỷ lệ nhỏ nước trong thực phẩm, tuổi thọ của nó được chuyển đổi từ vài ngày thành hai hoặc thậm chí ba thập kỷ. Trước đây, chỉ những công ty chế biến thực phẩm lớn mới có khả năng công nghệ để đông lạnh thực phẩm khô. Ngày nay, mặc dù chưa phổ biến nhưng máy sấy đông lạnh của họ đã có sẵn để sử dụng tại nhà.

(Once frozen, the food is then exposed to a vacuum, which pulls nearly all of the moisture from it by way of sublimation, which transforms the ice directly into vapor, bypassing the liquid stage. Removing all but a tiny percentage of the water in a food item transforms its lifespan from a few days to two or even three decades. In the past, only large food processing companies had the technological ability to freeze dry food. Today, while not yet common, their freeze dryers are available for home use.)

Trong quá trình khử nước, bộ khử nước lưu thông không khí khô nóng trên thực phẩm. Kết quả là nước trong thực phẩm bốc hơi và các loại thực phẩm như nho khô có hình dạng teo đặc trưng. Cuối cùng, khoảng 80% độ ẩm được loại bỏ.

(During dehydration, the dehydrator circulates hot dry air over the food. As a result, the water in the food evaporates and food items like raisins take on their characteristic shriveled look. In the end, about 80% of the moisture is removed.)

Loại bỏ 80% độ ẩm đảm bảo tuổi thọ của thực phẩm lâu hơn nhiều (nếu được bảo quản đúng cách). Nhưng sấy nóng thực phẩm theo cách này làm mất khoảng 50% giá trị dinh dưỡng và cũng làm thay đổi một số đặc tính cơ bản của thực phẩm. Đây là một lý do tại sao mì ống khô bạn mua ở siêu thị có vị khác với mì ống tươi được làm trong một nhà hàng Ý ngon.

(Removing 80% of the moisture does ensure a much longer life for the food (if it is properly stored). But heating the food in this fashion causes it to lose approximately 50% of its nutrient value, and changes some of the baseline characteristics of the food as well. This is one reason why the dehydrated pasta you purchase at the supermarket tastes different than the fresh pasta made in a good Italian restaurant.)

3. Công ty nào sản phẩm sấy thăng hoa tại Việt Nam? (what company products freeze dry products in vietnam?)

Không có nhiều công ty bán SẢN PHẨM đông khô. Trên thực tế, công ty duy nhất EHERBAL tại Việt Nam mà chúng tôi tìm thấy là công ty kỹ thuật này. Chúng bắt đầu trở nên phổ biến hơn khi mọi người muốn ít phụ thuộc vào Chính phủ và chuỗi cung ứng thực phẩm của họ. eherbal tạo ra các sản phẩm đông khô tuyệt vời và có danh tiếng lớn. Tìm thấy một công ty khác? Hãy cho chúng tôi biết.

(There aren’t very many companies who sell freeze dry PRODUCTS. In fact, the only company EHERBAL in Viet Nam we found is this technical. They are starting to become more popular as people want to be less dependent on the Government and supply chain for their food. eherbal makes great freeze-dry products and has a great reputation. Found another Company? Let us know.)

4. Lợi ích của thực phẩm sấy khô là gì? (What are the Benefits of Freeze Dried Food?)

Bất cứ ai đã dành thời gian leo núi hoặc săn bắn đều biết lợi ích của thực phẩm khô đông lạnh. Tuy nhiên, đối với hầu hết những người khác, mức độ trải nghiệm đông khô của họ không vượt xa cà phê hòa tan. Vì vậy, hãy xem xét một số lợi ích đó.

(Anyone who has spent time mountaineering or hunting knows the benefits of freeze-dried food. To almost everyone else though, the extent of their freeze-dried experience doesn’t go much beyond instant coffee. So, let’s look at some of those benefits.)

Thực phẩm đông khô giữ nguyên giá trị dinh dưỡng – Một trong những điều đáng chú ý nhất về máy sấy đông lạnh và quy trình sấy thăng hoa là nó không làm tổn hại đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đó là vì nhiệt làm giảm hàm lượng vitamin và khoáng chất trong thực phẩm. Và không sử dụng nhiệt trong quá trình đông khô.

(Freeze-dried food retains its nutritional value – One of the most remarkable things about a freeze-dryer and the freeze-drying process is that it does not harm the nutritional value of the food. That is because heat diminishes the vitamin and mineral content of food. And no heat is used during the freeze-drying process.)

Thực phẩm khô đông lạnh vẫn giữ được mùi vị – Thực phẩm mất nước thường dai và không có vị sau khi được bù nước. Thực phẩm được mua và đặt trong tủ lạnh cũng sẽ bắt đầu biến chất, mất đi hương vị và kết cấu, và nhanh chóng bị hỏng. Ngay cả thực phẩm đóng hộp cũng không giữ được kết cấu và hương vị ban đầu. Trong mỗi trường hợp, hàm lượng nước của chúng là nguyên nhân. Thực phẩm khô đông lạnh chỉ giữ lại 2% lượng nước. Khi được bảo quản đúng cách, nó sẽ giữ được hương vị của nó trong nhiều thập kỷ và có thể sẽ ngon hơn những thực phẩm bảo quản thông thường.

(Freeze-dried food retains its taste – Dehydrated food is often tough and tasteless once it is rehydrated. Food that is bought and placed in the refrigerator will also start to degrade, lose its flavor and texture, and go bad in pretty short order. Even canned foods do not retain their original texture and flavor. In each case, their water content is to blame. Freeze-dried food retains only 2% of its water. When stored properly, it should retain its taste for decades and will probably taste better than conventionally preserved foods.)

Sấy khô làm giảm lãng phí thực phẩm – Người Mỹ trung bình lãng phí gần một pound thực phẩm mỗi ngày. Điều đó bao gồm các bữa ăn chưa hoàn thành bị ném xuống thùng rác, thực phẩm để trong tủ lạnh và thức ăn thừa mà chúng ta bỏ lại trong nhà hàng. Máy sấy đông khô có thể giúp giảm lượng chất thải này, vì hầu như mọi thứ đều có thể được sấy đông khô. Bao gồm cả miếng thịt heo chưa hoàn thành của bạn và quả táo ăn được một nửa. Nếu muốn, bạn có thể chế biến các bữa ăn nguyên chất và làm đông khô chúng để sử dụng trong tương lai.

(Freeze drying reduces food waste – The average American wastes nearly a pound of food every single day. That includes unfinished meals tossed down the garbage disposal, food left to go bad in the refrigerator, and uneaten food we leave behind in restaurants. A freeze-dryer can help reduce this waste since virtually anything can be freeze-dried. Including your unfinished pork chop and that half-eaten apple. If you like you can create whole meals and freeze-dry them for future consumption.)

Làm khô đông lạnh cần chất bảo quản thực phẩm – Khi bạn mua một bữa tối đông lạnh hoặc một trong những bữa ăn chế biến sẵn ở siêu thị, chúng thường chứa đầy natri, chất béo chuyển hóa và bột ngọt, cùng những thứ khác. Với máy sấy đông lạnh, bạn có thể tự chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh tại nhà và làm đông khô chúng để sử dụng trong tương lai. Không còn ảnh hưởng đến các nguyên tắc ăn kiêng của bạn để thuận tiện.

(Freeze drying does not require you to compromise – When you buy a frozen dinner or one of those prepared meals at the supermarket they are typically full of sodium, trans fats, and MSG, among other things. With a freeze dryer, you can prepare your own healthy meals at home and freeze-dry them for future use. No more compromising your dietary principles for convenience.)

Thực phẩm khô đông lạnh lấy lại hình dạng và kết cấu trước đây – Khi thực phẩm khử nước được bù nước, nó thường không trở lại hình dạng và kết cấu trước đây. Khi thực phẩm đông khô được bù nước, nó thường lấy lại hình dạng, màu sắc và độ đặc trước đây. Ví dụ, sau khi bù nước, đông lạnh trái cây khô, thường có mùi vị không thể phân biệt được với trái cây tươi.

(Freeze-dried food regains its former look and texture – When dehydrated food is rehydrated it typically does not return to its one-time appearance, nor does it regain its former texture. When freeze-dried food is rehydrated it often regains its former shape, color, and consistency. Once rehydrated, freeze-dried fruit, for example, often tastes indistinguishable from its fresh counterpart.)

Thực phẩm khô đông lạnh tồn tại lâu hơn thực phẩm khử nước hoặc đóng hộp – Mặc dù có một vài trường hợp ngoại lệ, thực phẩm khử nước thường sẽ tồn tại từ 1 – 5 năm. So với thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô sẽ giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng lên đến 25 năm. Và trong một số trường hợp nhiều hơn nữa.

(Freeze-dried food lasts longer than dehydrated or canned food – While there are a few exceptions, dehydrated food will typically last 1 – 5 years, give or take. The shelf life of canned foods is approximately the same as freeze-dried food, by comparison, will retain its taste and nutritional value for up to 25 years. And in some cases more.)

Thực phẩm sấy đông lạnh tiết kiệm không gian – Máy sấy đông lạnh là một ý tưởng hay nếu bạn muốn tạo một ngân hàng thực phẩm khẩn cấp cho bản thân hoặc gia đình nhưng bạn không có nhiều không gian. Mỗi lon bạn đặt trên kệ chứa đầy chất lỏng, chiếm phần lớn trọng lượng và không gian mà nó chiếm. Thực phẩm sấy khô đông lạnh chiếm một phần không gian của hộp và ít không gian hơn so với thực phẩm khử nước.

(Freeze-drying food saves space – A freeze-dryer is a good idea if you want to create an emergency food bank for yourself or your family but you do not have a lot of space. Every can you put on the shelves is full of liquid, which accounts for most of its weight and the space it takes up. Freeze-dried food takes up a fraction of the space of cans and less space than dehydrated foods.)

Thực phẩm đông khô sử dụng được nhanh hơn thực phẩm sấy thông thường – Hầu hết các loại thực phẩm đông khô chỉ cần vài phút trước khi chúng sẵn sàng để ăn. Để so sánh, thực phẩm khử nước thường mất khá nhiều thời gian trước khi chúng hấp thụ đủ nước để có thể ngon miệng, có thể mất đến 15 hoặc 20 phút.

(Freeze-dried food reconstitutes quicker than dehydrated food – Most freeze-dried foods need only a couple of minutes before they’re ready to eat. Dehydrated foods by comparison, usually take quite a while before they have absorbed enough water to be palatable. Sometimes 15 or 20 minutes. Even then they never taste quite right.)

Sấy đông khô là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn có một khu vườn – Thông thường, những người có vườn rau sản xuất một lượng dư thừa sẽ bị lãng phí hoặc được cho đi trước khi bị lãng phí. Nếu bạn có một khu vườn trong sân, hãy giữ phần thừa và làm khô nó để bạn có những loại rau tự trồng tại nhà tươi ngon trong những tháng mùa đông.

(Freeze drying is a great idea if you have a garden – Oftentimes, people with vegetable gardens produce a surplus that either goes to waste or is given away before it goes to waste. If you have a garden in the yard keep the surplus and freeze-dry it so that you have fresh-tasting, home-grown vegetables during the winter months.)

Bài viết khác
Tải app: “eherbal” để mua hàng một cách nhanh chóng và nhận voucher khuyến mại